Tây An:Binh Mã Dũng huyền bí

Author

Date

Category

ecd8c9a64828aa76f339707e4204c38a21d4789bbf9ae5f5647b8625df6af48e60f9e17703295a66f9db77aff621147f4d3069b553c6d248301669599024915110dff281abce6762cc144d9aafc4f68b827a510bd08532db6b94c526115b90d5728b2bc4a212c07f41f1a3affae037f5bf953e1bdc45850a0135915310ddf283abcc32437327f2a910f749b8309fbbf83a76d8288167078fd6e65768b536ec79a9a5d3c75249b017e9585e8b3beaba64583a01752a7fc81a4994abcaf285ecdcfbba7a34986ac125edadeec46f4a8d14d45bee07d36c52e2b0bce9f3f7662202a38c41d2189dd3540f2d8ea36cfd35b20c418d5d0cd3ee8db7c2c71aea096b8789d9d096a878fd667ce89eb6c7f98a8e50e0d16e33306a7f8c6cb67b37f5d5ab8ce44b8ebd963c18de468709a61fbc063d88dfd686994482ed9f6c118e4fd700f469046785e967b73ef877bfe4ad6523877dde32de10181c99927bcc22837e8cc0864108a356fa194f4e0b468ac8689631d979115917d8993ac763882a4e8b4a0ac4e89ab1d5

About Me

Mình là Kenly Trương, cô gái khởi nghiệp từ năm 18 tuổi với đam mê kinh doanh thời trang, yêu thích leo núi và du lịch. Với mình, còn trẻ phải luôn có khát vọng, phấn đấu và mỗi ngày trôi qua, mình mong muốn chia sẻ, làm được nhiều điều ý nghĩa.

Hãy cùng mình trải nghiệm những chuyến đi của tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ đã qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại và bạn phải sống như thế nào để không bao giờ nuối tiếc nhé.

Go For Youth!

Recent posts