Hang Đá Mạc Cao

Author

Date

Category

673998c81946fb18a2576d05409526cec4909ddf2682981ffe441c1a45558efe6112e09c02c25b8ddb12e68180da62843bcb7ad46456020de053b91c03a0d84e59c0bb9ee2d161e472aaf324117a48354103078f61d4838adac574ba8acbec900ece5781101a2a904ccbae95f7daf4acc521a37a4124186b2caff64b77c5959bccd485652e86af084d5614195482496ac8e42aba73f57c60cc304dbeafe0f6af9da751e2d06c32326b7d69e97fbbfe351c6b452455d57fa119fafba4a2eb05374070c1fe23a07aef0807b34432cad09489dba5132155a0db42851bcaea9206d9875765093c4618a793ef1261f03fa970f9a06854e9da0b8452cba7d3a22523abc1f598ba1594116190ef72b12bfe

About Me

Mình là Kenly Trương, cô gái khởi nghiệp từ năm 18 tuổi với đam mê kinh doanh thời trang, yêu thích leo núi và du lịch. Với mình, còn trẻ phải luôn có khát vọng, phấn đấu và mỗi ngày trôi qua, mình mong muốn chia sẻ, làm được nhiều điều ý nghĩa.

Hãy cùng mình trải nghiệm những chuyến đi của tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ đã qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại và bạn phải sống như thế nào để không bao giờ nuối tiếc nhé.

Go For Youth!

Recent posts